CÔNG TY TNHH PTECH

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn, thiết kế giải pháp năng lượng sạch Điện năng lượng mặt trời, Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới dành cho gia đình, doanh nghiệp, Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập, Hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid, Hệ thống điện năng lượng mặt trời nhà máy, Điện gió, Điện sinh khối – Cung cấp giải pháp truyền hình kỹ thuật số: Truyền hình số mặt đất, truyền hình Internet – Cung cấp thiết bị công nghệ hỗ trợ giải quyết nhu cầu sử dụng Internet di động: Bộ phát Wifi 4G IGO A368, bộ phát Wifi thông minh Simgo SG900…

– – –